Cricut Hat Press

Altijd voorzichtig gebruiken.

Lees de belangrijke veiligheidsinstructies voordat je de Cricut Hat Press gebruikt

LET OP: De gebogen warmteplaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zet het apparaat altijd terug in het veiligheidselement wanneer deze niet in gebruik is.


LET OP: De gebogen warmteplaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zet het apparaat altijd terug in het veiligheidselement wanneer deze niet in gebruik is.